Türkiye’de Şirket Türleri Nelerdir?

ANONİM ŞİRKET

Şirketin sermayesi paylara bölünmüş olup pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır ve pay sahipleri tarafından ödenir. Anonim şirketler, en az bir pay sahibi (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur ve asgari sermaye gereksinimi 50.000 TL’dir. Genel kurul ve yönetim kurulu, anonim şirketlerin zorunlu organlarıdır.

LİMİTED ŞİRKET

Limited şirket, en az bir ortak (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulan ve ortakların sorumluluğunun taahhüt etmiş oldukları sermayeyle sınırlı olup ortaklar tarafından ödendiği şirkettir. Asgari sermaye gereksinimi 10.000 TL’dir. Kanunun izin verdiği her alanda faaliyet gösterebilirler.

KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şirketler ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Bazı ortakların (komanditer) sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlıyken, bazı ortakların (komandite) sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer ortak olabilmektedir ve komandit şirketlerin asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir. Kanunun izin verdiği alanlarda faaliyet gösterebilirler.

KOLLEKTİF ŞİRKET

Kollektif şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş olup hiçbir ortağın sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır. Kollektif şirketlerde asgari sermaye zorunluluğu bulunmayıp, yalnız gerçek kişiler ortak olabilmektedir. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

KOOPERATİF ŞİRKET

Kooperatif şirket kurmak çok sayıda tarımla uğraşan kişinin merak ettiği sorular arasında yer alır. Kooperatif şirketler, bir grup halinde çalışan, kolektif yapılardır. Bu nedenle tüzel ya da gerçek bir kişinin tek başına kooperatif bir şirket kurması mümkün değildir. Kooperatif şirket kurmak için öncelikle 7 kişinin ortak olmayı kabul etmesi gerekir. Aynı amaç etrafında toplanan 7 kişi, eğer sözleşmeyi imzalayarak ortak olursa kooperatif şirket kurulabilir. Ortak olacak bu 7 kişi, imzalayacakları sözleşmeyi hazırlar. Hazırlanan bu sözleşme Ticaret Bakanlığı’na teslim edilir. Ticaret Bakanlığı bu sözleşme ve ortak olacak olan kişiler hakkında detaylı inceleme yapar. Eğer Ticaret Bakanlığı’ndan kooperatif şirket kurmak için izin verilirse ortaklar, Ticaret Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yetkili bir personel karşısında bu sözleşmeyi imzalar. Bu noktadan sonra kooperatif şirket kurma süreci tamamlanmış olur.

 

SON YAZILAR

×

 

Canlı Destek

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları için buradayız

× Canlı Destek