Şirketsel Hizmetler

Yabancılara Şirket Kuruluşu

Hizmet Detayları

Türkiye’de yabancıların şirket kuruluşunu mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun olarak işgücü ve zaman tasarrufu sağlayarak bilgi ve tecrübemizle sorunsuz olarak gerçekleştirmekteyiz.

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu’nda Gerekli Adım ve İşlemler

 • Şirket unvanı
 • Faaliyet konusunun kapsamı
 • Şirket merkezi
 • Müdür ve temsilcilerinin kim olduğu
 • Paylar ve oranları

Bunlar belirlendikten sonra potansiyel vergi numarası alınıp banka hesabı açılır ve açılan bu hesaba şirket sermayesinin ¼’ü sermaye olarak yatırılmalıdır. Şirket belgelerinin noter onaylı suretlerinin merkezi sicil kayıt sistemine kayıt edilmesi ve;

 • Ticaret odası kayıt dilekçesi
 • Kuruluş bildirim formu
 • Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi
 • Yabancı ortağın noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü
 • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi
 • Kuruluş işlemlerini yürütecek mali müşavire verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname
 • Yetkililerin noter onaylı şirket unvanı altında imza beyannameleri(tescil talepnamesi)
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları
 • Sermayenin on binde dördünün rekabet kurumu’nun hesabına yatırıldığının tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
 • Ticaret odası kayıt beyannamesi

Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra şirket ticaret sicil müdürlüğünce tescilden itibaren tüzel kişilik kazanacaktır. Bu işlemlerden sonra;

 • Müdür ve temsilcilere imza sirküleri düzenlenmesi
 • Defter tasdiklerinin yapılması
 • Vergi levhası alınması

İşlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca ticaret sicil memurlukları kuruluş aşamasında doldurulan “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi” nin bir nüshasını, şirket tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını kendilerine iletilen “Ortaklar Listesi” veya “Hazirun Cetveli”nin bir nüshasını Ekonomi Bakanlığı’na gönderirler.

Bu aşamadan sonra kurulan şirket her yıl en geç mayıs ayının sonuna kadar “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu”nu Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Diğer Hizmetler

NEDEN CEM OZFIRAT ?

Kaliteli Hizmet

Muhasebe takip sürecinde profesyonel ve deneyimli ekip ile olumlu müşteri deneyimleri yaratılır.

Müşteri Memnuniyeti

Muhasebe takip sürecinde profesyonel ve deneyimli ekip ile olumlu müşteri deneyimleri yaratılır.

Güncel Teknoloji

İş süreçlerinde yeni ve güncel mevzuata uygun teknolojik gelişmeleri yakından takip edip çözüm süreçlerine dahil ederek faaliyet gösterilir.

Uzman Ekip

Sektörde tecrübeli ve işin ehli ekip ile profesyonel çözüm ve hizmetler sunulur.

Süreç Yönetimi

Danışmanlık verdiğimiz firmalara, mevzuatın emrettiği süreçlerde işlerin yapılması ve takibi, muafiyet ve teşvik gibi destekleyici programların takibi yapılır.

Tek Kontakt

Deneyimli ekip, sektör tecrübesi ve mevzuat hakimiyetiyle geniş bir çözüm ekosistemi sağlanır.

Rakamlarla Cem Özfırat

1
Kurulan Şirket
1TL
Yıllık Bilanço
%1
Müşteri Memnuniyeti

Online Danışmanlık

Hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm soruların cevapları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Online Danışma Formu

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için

×

 

Canlı Destek

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları için buradayız

× Canlı Destek