Şahıs Şirketi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Son olarak şahıs şirketi kurma aşamasındaki sıkça sorulan sorulara değinelim

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kira Stopajı Öder Miyim?

Şahıs şirketi kurma işlemini bitirenler, bu noktadan itibaren kira giderleri üzerinden Stopaj Vergisi ödemekle mükellef olurlar. Diğer bir ifadeyle kuruluş esnasından değil ama işlemlerin ardından aktif hâle gelen şahıs şirketlerin artık stopaj ödemesi gerekir.

Kira stopajı, kiralık olarak kullanılan ticari alanlar için ödenmesi gereken vergi türüdür. Oranı, brüt kira üzerinden %20’dir. Yani kiracı; ofis, dükkân, depo ya da bunun gibi tüm ticari alanlar için her ay brüt kiranın 5’te 1’lik bir kısmını vergi olarak ödemelidir. Örneğin; kirası 4000 TL olan bir ofis, dükkan yada ticari alan için her ay 800 TL stopaj ödenmesi zorunludur. Bu oran kazanç üzerinden hesaplanan vergi gibi değişken değildir; tüm şirket türleri için aynıdır. Şirketin işçi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak her ay ya da üç ayda bir toplu olarak ödenebilir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kendi Ev Adresimi Kullanabilir Miyim?

Şahıs şirketi kurma süreci ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri, şirketin adresi olarak ev adresinin gösterilip gösterilemeyeceğidir. Şahıs şirketleri, ev adresini kullanarak home office formatında kurulabilir. Bu konuda yasal olarak herhangi bir engel yoktur. Fakat bu gibi durumlarda kira stopajı konusu kafa karıştırıcı olabilir.

Bu vergi, kira ödenen tüm alanlar için geçerlidir. İkamet ettiğiniz kiralık evin adresini göstererek home office kuruyorsanız bu, ev için ödediğiniz kira üzerinden stopaj da ödeyeceğiniz anlamına gelir. Evin mal sahibiyseniz ya da bir aile ferdiniz üzerine tapulu bir evde oturuyor ve şirketi burada kuruyorsanız stopaj ödemenize gerek kalmaz. Bu gibi durumlarda şahıs şirketi kurma aşamasında vergi dairesine konuyu belgelemek adına kira sözleşmesi yerine tapu senedi sunmanız gerekir.

Şahıs Şirketi Kurmak İsteyen Bir Girişimcinin Hangi Vergileri Ödemesi Gerekir?

Şahıs şirketi kurma aşamasında hangi vergilerin ödeneceği de en çok merak edilen konulardan biridir. Şahıs şirketleri üç farklı vergi öderler. Bu vergi türleri şunlardır:

  • Gelir Vergisi – Geçici Vergi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Stopaj Vergisi

Gelir Vergisi; her yıl elde edilen gelir üzerinden, yukarıda belirttiğimiz dilimler uyarınca ödenmesi gereken bir vergidir. İki taksit hâlinde ödenir. İlk taksidin, bir sonraki yılın mart ayının; ikinci taksidin ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir. Geçici Vergi ise Gelir Vergisi’nin dönem içinde beyan edilip ödenmesi şeklinde tanımlanabilir. Kâr miktarı üzerinden hesaplanır. Mayıs, ağustos, kasım ve şubat aylarında ödenir. Yıl içinde ödenen Geçici Vergiler, mahsup edilerek Gelir Vergisi’nden düşülebilir.

29 yaş altındaki genç girişimciler, şirketin kurulmasından sonraki üç dönem boyunca 75 000 TL’nin altında gelirleri için Gelir Vergisi’nden muaf tutulma hakkına sahiptir. Şartları karşılaşıyorsanız 29 yaş altı genç girişimciler desteğinden yararlanmak için İnternet Vergi Dairesi üzerinden dilekçe verebilirsiniz.

Şahıs şirketleri, her ay satışlarının toplam KDV’si ile aldıkları mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farkı vergi olarak ödemekle mükelleftir. Alışların KDV’si satışlarınkinden fazla ise bu, o ay için bu verginin ödenmeyeceği anlamına gelir ve sadece Damga Vergisi ödenir.

Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken Stopaj Vergisi, muhtasar beyanname ile düzenlenir. Bu vergi; 10 kişinin üzerinde çalışanı olan şirketler için aylık olarak, 10’dan az çalışanı olanlar için ise üç ayda bir ödenir. Kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı ve çalışanlarından gelir vergileri gibi kalemler bu vergi kapsamında beyan edilip ödenir.

Sanal Ofis Olarak Şahıs İşletmesi Kurabilir Miyim?

Son dönemde sıklıkla kullanılmaya başlayan sanal ofisler ile şahıs şirket kurma süreci sorunsuz şekilde kurulabilir. Sanal ofis kullanan şirketler, kira stopajı ödemez. Sanal ofis hizmeti sunan kurumlar, şirketlere KDV’li hizmet faturası keser. Bu faturaları, şirketinizin gideri olarak göstermeniz mümkündür.

Emekliyim Şahıs Şirketi Kurabilir Miyim?

Emeklilerin, şahıs şirketi kurmaları konusunda herhangi bir engelleri yoktur. Emekliler için de şahıs şirketi kurma süreci aynı şekilde işler. İşlemlerin tamamlanması ile şirket sahibi olan emekli kişilerin aylık maaşlarından bir kesinti yapılmaz; ek olarak Bağ-Kur primi ödemelerine de gerek kalmaz.

SON YAZILAR

×

 

Canlı Destek

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları için buradayız

× Canlı Destek