Mali Müşavir Kimdir ve Ne İş Yapar ?

Mali müşavir bir şirketin bütün muhasebe işlemini yöneten kişiye verilen isimdir.Küçük ya da büyük ölçekli her şirkette farklı bir kolu yöneten departmanlar bulunur. Bu şirket kollarından birisi olan muhasebe mali müşavir unvanı taşıyan kişiler tarafından yönetilir. Mali müşavir mesleği kendi içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak ikiye ayrılır. Her bir mali müşavir türünün kendi çalışma şekli ve yetkinlikleri bulunur. Mali müşavir olabilmek için çeşitli eğitim ve stajdan geçmek, artı olarak belirli sınavları başarıyla tamamlamak gerekir. Mali müşavir unvanı olan kişiler gerçek ya da tüzel kişi veya kurumlara ait kuruluşların muhasebe işlemlerini takip, rapor ve analiz edebilir.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin  4 yıllık Hukuk, Maliye, İşletme Muhasebe, Bankacılık İktisat ve  Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak ya da bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak gerekir.  Bu zorunlu eğitimden sonra mali müşavir olmak için gereken bir sonraki aşama staja başlama sınavıdır. Üniversite eğitimini bitiren öğrencilerin yılda 3 defa yapılan mali müşavir staja başlama sınavına mezun olduktan sonra girmeleri ve geçer not almaları gerekir. Bu sınav için geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Sınava üç yıl boyunca toplamda 9 defa giriş hakkı vardır, 9 defa sınavı geçemeyen kişiler tekrardan yeni başvuru dosyası açmaları gerekmektedir. Sınav geçildikten sonra zorunlu olarak 3 yıl staj yapılması gerekir. 3 yıl zorunlu stajı bitiren kişiler artık resmi olarak mali müşavir unvanına kavuşur. 10 yıl boyunca mali müşavir olarak çalışan kişiler Yeminli Mali Müşavir sınavına girmeye hak kazanırlar.

Mali Müşavir Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mali müşavirin kuruluş içerisindeki başlıca görevleri şu şekildedir:

 • Kuruluşun güncel mevzuatına göre vergi planı oluşturmak
 • Şirketin yürürlüğü için önem taşıyan finansal detayları gizli tutarak alıcıların güvenini kazanmak
 • Bilanço-kâr zarar tablosu oluşturmak
 • Vergi beyannamelerini düzenlemek
 • Mali kayıt ve defterlerin yasalara uygun ve sorunsuz bir biçimde işlediğini denetlemek, emin olmak ve sağlamak.
 • Muhasebe ve mali konularda kuruluşa destek olmak, çeşitli konularda danışmanlık yapmak
 • Kuruluşun talep ettiği konularda raporlar hazırlamak, bir sonraki hamlenin belirlenmesinde yardımcı olmak
 • Resmi makam ve bakanlıklara, kuruluşun faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürüttüğünü ispatlayan belgeleri düzenlemek, dosyalamak ve sunmak
 • Mali ilişkileri yasal ve büyümeye dayalı bir program ve plan dahilinde yürütmek
 • Hesaplarda meydana gelen tutarsızlıkları raporlamak, gidermek ve tekrarını engellemek
 • Ödenmesi gereken verginin son tarihinin yaklaştığını belirten tahakkuk fişlerinin vergi mükelleflerine ulaşmasını sağlamak
 • Kuruluşun bölme, bölünme, adres değiştirme, faaliyet değişikliği gibi elzem işlerini düzenlemek
 • Ay sonunda banka mutabakatlarını uygun şekilde gerçekleştirmek

SON YAZILAR

×

 

Canlı Destek

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları için buradayız

× Canlı Destek