Güngören Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket vergi oranının sabit olması nedeniyle genellikle gelir düzeyi yüksek olan şirketler açısından daha uygun olmaktadır. Yatırım almak açısından daha kolay bir şirket türü olan Anonim Şirketin bir diğer faydalı yanı ise şirket borçlarının tümünden sermayenin tamamı oranında tüzel kişi olarak sorumludur.

Anonim Şirket kuruluşu çoğu yönüyle Limited Şirkete benzemektedir. Ama biz yine de Anonim Şirketi kuruluşu için gerekli bilgileri siz değerli okuyucularımıza sunalım. Anonim Şirket kuruluşu için gerekli olan belgeler;

 • Kuruluş Sözleşmesi yada şirket ana sözleşmesi
 • Kuruluş dilekçesi
 • İmza beyannameleri(tüm ortak yada ortaklar için)
 • Ortak yada ortakların nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Oda kayıt belgesi
 • Sermayenin bankaya yatırıldığı yada verildiğine dair belge yada banka dekontu
 • Gümrük müşavirliği yapılacak ise ortakların ve işlemlerde yetkili müdür yada müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgelerinin ibrazı. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketi kurulacak ise, ortak yada ortakların Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınmış noter onaylı yetki belgesi sunulmaldır.

Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar.

 • Şirket ana sözleşmesinde tüm ortak yada ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad soyad, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, T.C. kimlik numaraları olmalıdır.
 • Şirketin ticari unvanı tam ve eksiksiz olmalıdır.
 • Şirketin bulunduğu adresin adres kodu tam ve doğru girilmelidir.(Adres Kodunuz E devletten alınabilir.)
 • Şirketin NACE kodu yada birden çok faaliyet alınında faaliyet gösterilecek ise faaliyet kodları açıklamaları ile birlikte eksiksiz yazılmalıdır. Kanuna aykırılık olmadığı sürece eklemek istediğiniz işleri yada yapmayı hedeflediğiniz faaliyet alanlarını tek tek detaylı bir biçimde yazabilirsiniz.
 • Tutulması zorunlu defterlerin alınması ve güncel olarak alının tüm kararların anında işlenmesi ve onaylanması
 • Anonim şirketlerin tutmak zorunda olduğu defter türlerini belirtecek olursak. Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Damga Vergisi Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Pay Defteri.
 • Sermayenin miktarı ve ortaklar var ise ortakların sermaye üzerindeki ortaklık tutarı, oranı, miktarı ve payları. Her pay 1 kuruş ile ifade edilmektedir. Kuruluş Sermayesi en az 50.000 olmalıdır. Buradan yola çıkacak olursak kurulacak anonim şirketin pay sayısı 5.000.000 yani 5 milyon pay olmalıdır. Bu payların ne kadarının kime ait olduğunu, miktarını, tutarını, pay oranını belirtmek gerekmektedir.
 • Şirket ilanlarının yapılış şekli belirtilmelidir.

 

Süreçlerin takibini Güngören’de yürütülmesi için bana ulaşabilirsiniz.

SON YAZILAR

×

 

Canlı Destek

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları için buradayız

× Canlı Destek